PREJETE PRIJAVE V PRVEM PRIJAVNEM ROKU 2020 - 2021            
JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 47 8 17% 45 1 2% 43
 naravovarstvo 47 11 23% 45 1 2%
 upravljanje podeželja in krajine 47 22 47% 45 0 0%
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 122 60 49% 100 2 2% 131
 živilstvo in prehrana 92 66 72% 100 3 3%
3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 93 26 28% 75 2 3% 30
 organizator socialne mreže       53 1 2%
 varovanje       33 1 3%
4. Ekonomska in trgovska šola Brežice  ekonomist 52 17 33% 34 1 3% 18
5. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 82 3 4% 52 2 4% 14
 informatika 46 7 15% 32 2 6%
6. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 62 7 11% 52 0 0% 23
 medijska produkcija 46 16 35% 46 0 0%
7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 52 4 8% 65 0 0% 23
 naravovarstvo 52 5 10% 65 0 0%
 upravljanje podeželja in krajine 52 14 27% 65 0 0%
8. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 73 34 47% 70 0 0% 34
9. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 52 16 31% 17 3 18% 29
 oblikovanje materialov 46 10 22% 17 0 0%
10. Prometna šola Maribor  ekonomist       61 0 0% 81
 logistično inženirstvo 123 59 48% 103 7 7%
varstvo okolja in komunala 61 15 25% 61 0 0%
11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 46 14 30% 22 0 0% 30
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 36 14 39% 22 2 9%
12. ŠC Celje avtoservisni menedžment 31 19 61% 32 2 6% 115
gradbeništvo 52 5 10% 54 3 6%
mehatronika 52 19 37% 54 2 4%
strojništvo 72 59 82% 54 6 11%
13. ŠC Kranj ekonomist 52 22 42% 52 0 0% 165
elektroenergetika 36 24 67% 36 2 6%
informatika 72 68 94% 72 5 7%
mehatronika 72 35 49% 72 1 1%
organizator socialne mreže       52 1 2%
poslovni sekretar       52 0 0%
varovanje 31 7 23% 31 0 0%
14. ŠC Ljubljana mehatronika 52 84 162% 50 5 10% 115
oblikovanje materialov (les, kovina) 51 25 49% 16 1 6%
15. ŠC Nova Gorica informatika 62 27 44% 17 1 6% 46
mehatronika 42 9 21% 17 0 0%
upravljanje podeželja in krajine 31 9 29% 17 0 0%
16. ŠC Novo mesto elektronika 46 31 67% 54 0 0% 266
informatika 46 30 65% 49 1 2%
kozmetika 62 56 90% 39 1 3%
lesarstvo 31 10 32% 64 0 0%
logistično inženirstvo       49 3 6%
mehatronika 46 20 43% 49 3 6%
strojništvo  62 66 106% 109 6 6%
strojništvo (Murska Sobota)       25 19 76%
varstvo okolja in komunala 47 18 38% 74 2 3%
17. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 52 17 33% 52 2 4% 105
poslovni sekretar       52 2 4%
strojništvo 62 72 116% 52 12 23%
18. ŠC Ptuj bionika 31 2 6%       73
ekonomist 47 18 38% 16 0 0%
mehatronika 62 31 50% 46 10 22%
upravljanje podeželja in krajine 31 11 35% 16 1 6%
19. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 31 11 35% 26 0 0% 20
strojništvo 41 8 20% 27 1 4%
20. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 82 6 7% 74 3 4% 42
ekonomist (Velenje)       30 3 10%
informatika 46 20 43% 47 2 4%
poslovni sekretar 46 6 13% 32 2 6%
poslovni sekretar (Velenje)       15 0 0%
21. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 62 20 32% 60 1 2% 23
oblikovanje materialov (kamen) 31 2 6% 22 0 0%
22. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 31 4 13% 55 1 2% 37
naravovarstvo 52 7 13% 40 0 0%
upravljanje podeželja in krajine 52 10 19% 40 1 3%
živilstvo in prehrana 52 14 27% 55 0 0%
23. ŠC Škofja Loka lesarstvo 52 12 23% 34 1 3% 117
strojništvo 72 95 132% 74 9 9%
24.  ŠC Velenje elektronika 46 17 37% 48 1 2% 74
elektronika (Murska Sobota)       25 1 4%
geotehnologija in rudarstvo 31 2 6% 33 1 3%
gostinstvo in turizem 41 8 20% 33 0 0%
informatika 62 30 48% 48 2 4%
mehatronika 46 11 24% 48 1 2%
mehatronika (Murska Sobota)       25 0 0%
25. ŠC PET Ljubljana ekonomist 72 63 88% 74 1 1% 93
telekomunikacije 72 28 39% 74 1 1%
26. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 31 16 52% 12 1 8% 62
strojništvo 52 42 81% 32 3 9%
27. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 144 62 43% 60 14 23% 114
velnes 62 38 61% 35 0 0%
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 144 84 58% 120 3 3% 145
velnes 62 54 87% 45 4 9%
SKUPAJ   4177 1892 45% 4047 176 4% 2068
  ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
  VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist       55 2 4% 73
 informatika       45 1 2%
 kozmetika       45 34 76%
komerciala (Doba)       55 4 7%
 organizator socialne mreže       45 0 0%
 poslovni sekretar * 41 26 63% 50 2 4%
 varstvo okolja in komunala       35 1 3%
 velnes (Doba)       50 3 6%
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 60 170 283% 60 2 3% 172
3. Abitura Celje  ekonomist       70 5 7% 28  
 gostinstvo in turizem       50 0 0%  
 informatika       30 5 17%  
 organizator socialne mreže       40 4 10%  
 poslovni sekretar       35 2 6%  
 varovanje       80 4 5%  
 velnes       70 8 11%  
4. B2  ekonomist       120 1 1% 36
 ekonomist (Maribor)       120 2 2%
 informatika       60 9 15%
 informatika (Maribor)       30 2 7%
 logistično inžinirstvo       35 4 11%
 logistično inženirsvo (Maribor)       15 0 0%
 organizator socialne mreže       35 2 6%
 poslovni sekretar       60 4 7%
 poslovni sekretar (Maribor)       60 0 0%
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja       60 6 10%
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor)       50 0 0%
 varovanje       50 2 4%
 varovanje (Maribor)       40 1 3%
 velnes       40 3 8%
5. B&B  ekonomist     60 1 2% 5  
 ekonomist (Radovljica)       45 0 0%  
 logistično inženirstvo       60 2 3%  
 logistično inženirstvo (Ljubljana)       120 0 0%  
 poslovni sekretar       60 2 3%  
6. CPU  ekonomist       55 0 0% 10  
 gradbeništvo       45 7 16%
 informatika       85 3 4%
 poslovni sekretar       22 0 0%
7. EDC Kranj  gradbeništvo       40 3 8% 5
 varstvo okolja in komunala       40 2 5%
8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist       100 6 6% 40
 gostinstvo in turizem       50 2 4%
 gradbeništvo       75 6 8%
 informatika       50 2 4%
 kozmetika       45 4 9%
 logistično inženirstvo       35 4 11%
 medijska produkcija       20 1 5%
 mehatronika       34 0 0%
 organizator socialne mreže       68 7 10%
 strojništvo       40 5 13%
 varstvo okolja in komunala       91 2 2%
 velnes       50 1 2%
9. Gea College  ekonomist       90 6 7% 13
 ekonomist (Ptuj)       30 0 0%
 gostinstvo in turizem       50 1 2%
 informatika       55 2 4%
 organizator socialne mreže       55 0 0%
 poslovni sekretar       60 0 0%
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja       58 4 7%
10. ICES Ljubljana  elektroenergetika       100 7 7% 9
 strojništvo       65 2 3%
11. IC Geoss Litija  ekonomist       40 2 5% 9
 informatika       50 1 2%
 logistično inženirstvo       40 0 0%
 organizator socialne mreže       51 2 4%
 poslovni sekretar       40 0 0%
 strojništvo       52 4 8%
12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)       40 0 0% 7
 ekonomist (Koper)       45 2 4%
 logistično inženirstvo (Dutovlje)       50 1 2%
 logistično inženirstvo (Koper)       60 4 7%
13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist       70 0 0% 0
 poslovni sekretar       32 0 0%  
14. PARATUS, Ljubljana  ekonomist       30 1 3% 1  
15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo       50 0 0% 0
 logistično inženirstvo (Ljubljana)       50 0 0%
16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik       16 14 88% 14
17. VSŠ Academia Maribor  ekonomist       110 4 4% 43
 gradbeništvo       60 2 3%
informatika       60 4 7%
 medijska produkcija       50 30 60%
 strojništvo       60 2 3%
 varovanje       60 1 2%
18. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika       60 30 50% 48
 velnes       70 18 26%  
SKUPAJ   101 196 194% 4689 317 7% 513  
  VSE ŠOLE   4.278 2.088 49% 8.736 493 6% 2.581  
  * koncesija