ic1

Prijavno – izbirni postopek

ic2

Pregled razpisanih programov

ic3

Obrazec za prijavo

 

 

 

 

 

Naslov: Pot na Lavo 22, 3000 Celje
E-pošta:
vispris@guest.arnes.si
Tel.: 03/428 58 82

 

 

Odgovorna oseba na Šolskem centru Celje, Višješolski prijavni službi:
Natalija Klepej Gržanič

Referentka Višješolske prijavne službe:
Monika Vohl