Prijava za vpis v višje strokovne šole

 • Navodila
 • Študent
 • Prijava
 • SŠ1 izobrazba
 • SŠ2 izobrazba
 • MDPI izobrazba
 • PPNPS izobrazba
 • Opombe
 • Tiskanje

English version

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Spletni obrazec je zasnovan tako, da vam bo olajšal izpolnjevanje Prijave za vpis v višje strokovne šole.

Nekatere rubrike so privzeto onemogočene. Za vnos podatkov v te rubrike je potrebno s kljukico v glavi rubrike potrditi željen vnos (npr. Omogoči vnos naslov za obvestila).

V primeru, da ne veste kako izpolniti prijavo, se s kazalcem miške zapeljite na ikono Pomoč in odprlo se bo okno z dodatnimi pojasnili, ki vam bodo pomagala pri izpolnjevanju prijave. V primeru neizpolnjenega obveznega ali napačno izpolnjenega vnosnega polja, se polje obarva rdeče, desno od polja pa se pojavi ikona Napaka , ki dodatno pojasnjuje vrsto napake. Napake je potrebno odpraviti, saj v nasprotnem primeru ni mogoče nadaljevanje vnosa.

Ko izpolnite podatke na trenutni strani, se s pritiskom na gumb Naprej prestavite na naslednjo stran. Z gumbom Nazaj se lahko prestavite na prejšnjo stran. Na zadnji strani se nahaja gumb, ki vam omogoča tiskanje prijave.

Več podatkov o prijavnem postopku najdete na spletni strani višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps. Če vam informacije na spletni strani ne pomagajo rešiti težav v zvezi s prijavo, lahko dodatne informacije dobite po telefonu (03) 428 58 82 ali po elektronski pošti vispris@guest.arnes.si.

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec pošljite najkasneje do :

 • s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
 • skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Osebni podatki
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 30 znakov
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 30 znakov
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Vnos polja je obvezen Napačna EMŠO
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 30 znakov
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 30 znakov
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Stalno bivališče
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 40 znakov
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Napačen elektronski naslov (primer: janez.novak@domena.si ali janez@domena.si)
Naslov za obvestila (če se razlikuje od stalnega bivališča)
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 30 znakov
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 30 znakov
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 40 znakov
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Soglasje
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna

Soglasje za uporabo osebnih podatkov je mogoče preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost uporabe na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Podatki o državljanstvu (če imate dvojno državljanstvo, vpišite obe državi)
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna

Če ste državljan(ka) države, ki je ni v seznamu, izberite možnost drugo in državo navedite med opombami na koncu prijave.

1. želja
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
2. želja
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
3. želja
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Podatki o srednješolski izobrazbi
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Podatki o drugi srednješolski izobrazbi (če ste ali boste končali dve srednji šoli)
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Podatki o mojstrskih, delovodskih oziroma poslovodskih izpitih
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna

Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna

Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Podatki o preizkusu posebne nadarjenosti oz. spretnosti ali psihofizične sposobnosti
Kandidati, ki se želite vpisati v enega od študijskih programov: Balet, Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže, morate opraviti preizkus posebne nadarjenosti oz. spretnosti ali psihofizične sposobnosti. O izvedbi in terminu preizkusa vas bo obvestila višja šola.
Izjava o dosedanjem visokošolskem študiju
Izjava o dosedanjem višješolskem strokovnem študiju
Izbira možnosti je obvezna Izbira možnosti je obvezna
Opombe
Vnos polja je obvezen Polje sme vsebovati največ 255 znakov

Podpisani sem seznanjen, da lahko podatke v skladu z določili Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Splošne uredbe o varstvo podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov uporabijo:

 • Višješolska prijavna služba za potrebe vodenja postopka prijave in statistične obdelave;
 • Višja strokovna šola za potrebe vodenja postopka vpisa in študijskega procesa;
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za potrebe usklajevanja vpisa ter statistično obdelavo podatkov o vpisu in statusu študenta;
 • Statistični urad Republike Slovenije za potrebe statističnih raziskovanj.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko izkoristite pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov ali pravico do popravka. Če menite, da so vaše pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do pritožbe oz. prijave pri Informacijskem pooblaščencu.


S pritiskom na gumb Izpiši prijavo boste pripravili obrazec za tiskanje. Obrazec s pomočjo brskalnika natisnite.

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec pošljite najkasneje do :

 • s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
 • skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Če je z razpisom tako določeno , ne pozabite prijavi priložiti ustrezna dokazila.