Število vpisanih študentov v 1. in 2. letnik  v študijskem letu 2018/2019
 JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE REDNI ŠTUDIJ IZREDNI ŠTUDIJ SKUPAJ
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM 1. LETNIK 2. LETNIK Skupaj redni VPIS Skupaj izredni
Prvi vpis Pon. +
ponov. vpis
Skupaj Prvi vpis Pon. +
ponov. vpis
Skupaj Prvi vpis Drugi vpis Skupaj
1. Biotehniški center Naklo hortikultura 10 1 11 3 10 13 136 4 0 4 10 146
naravovarstvo 26 0 26 12 20 32 4 0 4
upravljanje podeželja in krajine 25 4 29 12 13 25 2 0 2
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana gostinstvo in turizem 85 8 93 56 53 109 361 31 22 53 120 481
živilstvo in prehrana 68 3 71 52 36 88 36 31 67
3. Ekonomska šola Celje ekonomist 31 0 31 11 1 12 43 20 10 30 62 105
ekonomist (Mozirje)     0 0 0 0
ekonomist (Rogaška Slatina)     0 0 0 0
organizator socialne mreže     0 0 0 0 13 16 29
organizator socialne mreže (Rogaška Sl.)     0 0 0 0
varovanje     0 0 0 0 3 0 3
varovanje (Mozirje)     0 0 0 0
varovanje (Rogaška Slatina)     0 0 0 0
4. Ekonomska in trgovska šola Brežice ekonomist 8 0 8 11 5 16 24 17 1 18 18 42
5. Ekonomska šola Murska Sobota ekonomist 24 2 26 23 10 33 104 28 10 38 55 159
informatika 14 2 16 18 11 29 7 10 17
6. Ekonomska šola Novo mesto ekonomist 22 0 22 11 13 24 98 3 3 6 7 105
medijska produkcija 18 0 18 19 15 34 1 0 1
7. Grm Novo mesto – Center biotehnike
in turizma
gostinstvo in turizem 17 0 17 13 6 19 118 21 1 22 46 164
naravovarstvo 26 0 26 15 5 20 5 4 9
upravljanje podeželja in krajine 11 1 12 18 6 24 13 2 15
8. Izobraževalni center Piramida Maribor živilstvo in prehrana 42 5 47 27 19 46 93 9 11 20 20 113
9. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana balet       11 0 11 11         11
10. Lesarska šola Maribor lesarstvo 24 1 25 20 22 42 113 8 2 10 17 130
oblikovanje materialov 18 0 18 15 13 28 4 3 7
11. Prometna šola Maribor ekonomist     0     0 277 0 0 0 85 362
logistično inženirstvo 87 1 88 65 63 128 48 35 83
varstvo okolja in komunala 23 4 27 12 22 34 0 2 2
12. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 12 0 12 7 5 12 74 15 4 19 27 101
snovanje vizual. komun. in trženja 26 0 26 11 13 24 4 4 8
13. ŠC Celje avtoservisni menedžment 21 0 21 8 6 14 271 7 6 13 145 416
gradbeništvo 11 0 11 11 3 14 11 10 21
mehatronika 27 0 27 22 17 39 14 12 26
strojništvo 64 3 67 41 37 78 40 45 85
14. ŠC Kranj ekonomist 39 4 43 19 17 36 437 13 2 15 139 576
elektroenergetika 35 1 36 20 10 30 12 11 23
informatika 62 7 69 45 31 76 18 18 36
mehatronika 58 7 65 25 20 45 28 25 53
organizator socialne mreže     0 0 0 0 6 2 8
poslovni sekretar     0 0 0 0 0 0 0
varovanje 13 0 13 13 11 24 4 0 4
15. ŠC Ljubljana mehatronika 55 4 59 35 23 58 201 22 16 38 39 240
oblikovanje materialov (les, kov.) 46 1 47 21 16 37 1 0 1
16. ŠC Nova Gorica informatika 34 2 36 36 37 73 192 14 10 24 55 247
mehatronika 26 4 30 16 17 33 19 11 30
upravljanje podeželja in krajine 5 1 6 9 5 14 1 0 1
17. ŠC Novo mesto elektronika 24 0 24 37 22 59 517 18 15 33 266 783
informatika 31 0 31 29 11 40 9 1 10
kozmetika 59 1 60 37 34 71 14 4 18
kozmetika (Izola)
lesarstvo 14 0 14 11 5 16 6 11 17
logistično inženirstvo     0 0 0 0 21 20 41
logistično inženirstvo (Ljubljana)
strojništvo  65 1 66 41 44 85 44 90 134
strojništvo (Murska Sobota)
varstvo okolja in komunala 20 0 20 15 16 31 5 8 13
18. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 10 0 10 7 7 14 150 9 3 12 118 268
poslovni sekretar 0 0 0 0 4 4 21 6 27
strojništvo 61 0 61 44 17 61 42 37 79
19. ŠC Ptuj bionika 8 0 8 9 6 15 229 0 0 0 64 293
ekonomist 31 0 31 17 12 29 5 1 6
ekonomist (Slovenske Konjice)
mehatronika 44 4 48 31 21 52 14 40 54
mehatronika (Slovenske Konjice)
upravljanje podeželja in krajine 22 0 22 8 16 24 1 3 4
20. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 19 1 20 19 4 23 98 4 4 8 32 130
strojništvo 21 1 22 20 13 33 10 14 24
21. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 15 0 15 17 10 27 57 38 14 52 52 109
ekonomist (Velenje)
poslovni sekretar 4 0 4 7 4 11 0 0 0
poslovni sekretar (Velenje)
22. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 19 1 20 16 10 26 58 2 2 4 7 65
oblikovanje materialov (kamen) 4 0 4 4 4 8 2 1 3
23. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 11 4 15 12 7 19 161 2 2 4 26 187
naravovarstvo 12 0 12 4 12 16 3 1 4
upravljanje podeželja in krajine 23 3 26 14 6 20 4 2 6
živilstvo in prehrana 22 3 25 17 11 28 4 8 12
24. ŠC Škofja Loka lesarstvo 6 0 6 3 5 8 145 1 1 2 107 252
strojništvo 56 8 64 38 29 67 31 74 105
25.  ŠC Velenje elektronika 17 0 17 8 7 15 269 11 3 14 87 356
geotehnologija in rudarstvo 10 2 12 2 3 5 8 3 11
gostinstvo in turizem 24 0 24 9 12 21 0 0 0
informatika 52 1 53 45 27 72 17 11 28
mehatronika 17 1 18 20 12 32 13 17 30
varstvo okolja in komunala     0 0 0 0 0 4 4
26. ŠC PET Ljubljana ekonomist 72 4 76 38 17 55 267 27 22 49 78 345
telekomunikacije 73 2 75 30 31 61 12 17 29
27. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 20 0 20 15 5 20 142 0 0 0 25 167
strojništvo 51 0 51 37 14 51 16 9 25
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 78 7 85 58 45 103 325 2 14 16 39 364
velnes 62 1 63 39 35 74 4 19 23
29. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 53 8 61 56 50 106 292 25 9 34 69 361
velnes 60 4 64 36 25 61 13 22 35
SKUPAJ   2.303 123 2426 1.613 1.224 2837 5.263 964 851 1.815 1.815 7.078
                   
ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - koncesija*
1.  DOBA EPIS Maribor  poslovni sekretar * 45 3 48 23 11 34 82    
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 64 0 64 60 41 101 165    
SKUPAJ   109 3 112 83 52 135 247          
SKUPAJ JAVNE IN ZASEBNE* ŠOLE   2.412 126 2.538 1.696 1.276 2.972 5.510 964 851 1.815 1.815 7.325
 ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE                 IZREDNI ŠTUDIJ
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE                    PROGRAM               VPIS Skupaj izredni Skupaj izredni
              Prvi vpis Drugi vpis Skupaj
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist   27 28 55 254 254
 informatika   31 20 51
 kozmetika   19 23 42
 organizator socialne mreže   14 7 21
 poslovni sekretar   15 16 31
 varstvo okolja in komunala   19 8 27
 velnes (Doba)   16 11 27
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija   30 34 64 64 64
3. Abitura Celje  ekonomist   31 24 55 209 209
 gostinstvo in turizem   4 0 4
 informatika   9 22 31
 organizator socialne mreže   7 0 7
 poslovni sekretar   12 0 12
 varovanje   15 28 43
 velnes   23 34 57
4. B2  ekonomist   36 44 80 385 385
 ekonomist (Maribor)   6 6 12
 informatika   50 40 90
 informatika (Maribor)   18 22 40
 logistično inžinirstvo   32 16 48
 logistično inženirsvo (Maribor)   0 0 0
 organizator socialne mreže   6 5 11
 poslovni sekretar   17 12 29
 poslovni sekretar (Maribor)   5 1 6
 snovanje vizual. komun. in trženja   0 0 0
 snovanje vizual. komun. in trženja (Mb)   0 0 0
 varovanje   20 9 29
 varovanje (Maribor)   0 0 0
 velnes   24 16 40
5. B&B  ekonomist   23 12 35 117 117
 ekonomist (Radovljica)  
 logistično inženirstvo   24 15 39
 logistično inženirstvo (Ljubljana)   12 25 37
 poslovni sekretar   4 2 6
6. CPU  ekonomist   8 2 10 60 60
 gradbeništvo   10 6 16
 informatika   9 8 17
 poslovni sekretar   8 9 17
7. EDC Kranj  gradbeništvo   21 6 27 44 44
 varstvo okolja in komunala   13 4 17
8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist   38 20 58 409 409
 gostinstvo in turizem   14 14 28
 gostinstvo in turizem (Postojna)  
 gradbeništvo   37 20 57
 gradbeništvo (Postojna)  
 informatika   24 17 41
 kozmetika   11 6 17
 logistično inženirstvo   34 9 43
 medijska produkcija   8 4 12
 mehatronika   32 4 36
 organizator socialne mreže   28 13 41
 strojništvo   29 5 34
 varstvo okolja in komunala   12 7 19
 velnes   16 7 23
9. Gea College  ekonomist   62 40 102 202 202
 ekonomist (Ptuj)  
 gostinstvo in turizem   8 9 17
 informatika   22 9 31
 organizator socialne mreže   9 2 11
 poslovni sekretar   10 3 13
 snovanje vizual. komunikacij in tr.   18 10 28
10. ICES Ljubljana  elektroenergetika   19 26 45 120 120
 strojništvo   36 39 75
11. IC Geoss Litija  ekonomist   30 13 43 198 198
 informatika   36 5 41
 logistično inženirstvo   17 16 33
 organizator socialne mreže   11 5 16
 poslovni sekretar   26 4 30
 strojništvo   19 16 35
12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)   3 5 8 72 72
 ekonomist (Koper)   18 8 26
 logistično inž. (Dutovlje)   5 3 8
 logistično inž. (Koper)   11 19 30
13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist   6 7 13 13 13
 poslovni sekretar   0 0 0
14. Paratus, Ljubljana  ekonomist   13 7 20 20 20
15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo   25 2 27 27 27
 logistično inženirstvo (Ljubljana)  
16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik   25 16 41 41 41
17. VEC Poklicno izobraževalni center  računovodstvo   0 0 0 0 0
18. VSŠ Academia Maribor  ekonomist   64 33 97 294 294
 gradbeništvo   25 15 40
 medijska produkcija   33 44 77
 strojništvo   37 17 54
 varovanje   8 18 26
19. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika   42 60 102 202 202
 velnes               30 70 100
SKUPAJ   1.569 1.162 2.731 2.731 2.731
                         
SKUPAJ JAVNE IN ZASEBNE ŠOLE   2.412 126 2.538 1.696 1.276 2.972 5.510 2.533 2.013 4.546 4.546 10.056
Vir: CEUVIZ, 15. 10. 2017