ŠE PROSTA MESTA 2019 - 2020
JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ
1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 43 27 70
 naravovarstvo 33 28 61
 upravljanje podeželja in krajine 36 29 65
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 23 69 92
 živilstvo in prehrana 32 68 100
3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 82 69 151
 organizator socialne mreže   47 47
 varovanje   28 28
4. Ekonomska in trgovska šola Brežice  ekonomist 47 30 77
5. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 66 46 112
 informatika 33 27 60
6. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 53 49 102
 medijska produkcija 26 45 71
7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 45 45 90
 naravovarstvo 44 45 89
 upravljanje podeželja in krajine 32 45 77
8. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 49 50 99
9. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana  balet 13 5 18
9. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 26 15 41
 oblikovanje materialov 32 15 47
10. Prometna šola Maribor  ekonomist   60 60
logistično inženirstvo 74 100 174
varstvo okolja in komunala 53 60 113
11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 36 18 54
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 20 18 38
12. ŠC Celje avtoservisni menedžment 13 29 42
gradbeništvo 47 49 96
mehatronika 32 48 80
strojništvo 30 45 75
13. ŠC Kranj ekonomist 37 50 87
elektroenergetika 18 33 51
informatika 21 67 88
mehatronika 30 66 96
organizator socialne mreže   49 49
poslovni sekretar   50 50
varovanje 24 29 53
14. ŠC Ljubljana mehatronika 3 38 41
oblikovanje materialov (les, kovina) 31 14 45
15. ŠC Nova Gorica informatika 32 13 45
mehatronika 28 15 43
upravljanje podeželja in krajine 26 15 41
16. ŠC Novo mesto elektronika 29 50 79
informatika 17 45 62
kozmetika 14 35 49
lesarstvo 19 60 79
logistično inženirstvo   43 43
mehatronika 34 43 77
strojništvo  22 102 124
strojništvo (Murska Sobota)   20 20
varstvo okolja in komunala 33 68 101
17. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 44 50 94
poslovni sekretar   50 50
strojništvo 39 49 88
18. ŠC Ptuj bionika 30 15 45
ekonomist 39 15 54
mehatronika 34 37 71
upravljanje podeželja in krajine 26 15 41
19. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 24 25 49
strojništvo 22 23 45
20. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 68 38 106
ekonomist (Velenje)   27 27
informatika 33 24 57
poslovni sekretar 0 15 15
poslovni sekretar (Velenje)   15 15
21. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 44 45 89
oblikovanje materialov (kamen) 59 45 104
22. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 27 44 71
naravovarstvo 50 30 80
upravljanje podeželja in krajine 36 29 65
živilstvo in prehrana 43 44 87
23. ŠC Škofja Loka lesarstvo 44 30 74
strojništvo 16 58 74
24.  ŠC Velenje elektronika 31 45 76
geotehnologija in rudarstvo 30 30 60
gostinstvo in turizem 27 30 57
informatika 45 45 90
mehatronika 32 44 76
25. ŠC PET Ljubljana ekonomist 31 70 101
telekomunikacije 41 69 110
26. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 32 30 62
strojništvo 12 28 40
27. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 104 49 153
velnes 17 30 47
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 88 96 184
velnes 14 26 40
SKUPAJ   2.620 3.429 6.049
ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist   47 47
 informatika   36 36
 kozmetika   29 29
 organizator socialne mreže   38 38
 poslovni sekretar * 25 31 56
 varstvo okolja in komunala   28 28
 velnes (Doba)   34 34
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 0 60 60
3. Abitura Celje  ekonomist   39 39
 ekonomist (Zagorje)   20 20
 gostinstvo in turizem   48 48
 informatika   27 27
 organizator socialne mreže   36 36
 poslovni sekretar   14 14
 poslovni sekretar (Zagorje)   20 20
 varovanje   67 67
 velnes   47 47
4. B2  ekonomist   76 76
 ekonomist (Maribor)   80 80
 informatika   49 49
 informatika (Maribor)   22 22
 logistično inženirstvo   28 28
 logistično inženirstvo (Maribor)   10 10
 organizator socialne mreže   30 30
 poslovni sekretar   40 40
 poslovni sekretar (Maribor)   39 39
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja   38 38
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor)   40 40
 varovanje   39 39
 varovanje (Maribor)   30 30
 velnes   34 34
5. B&B  ekonomist   54 54
 ekonomist (Radovljica)   45 45
 logistično inženirstvo   48 48
 logistično inženirstvo (Ljubljana)   114 114
 poslovni sekretar   54 54
6. CPU  ekonomist   49 49
 gradbeništvo   39 39
 informatika   80 80
 poslovni sekretar   20 20
7. EDC Kranj  gradbeništvo   33 33
 varstvo okolja in komunala   32 32
8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist   71 71
 gostinstvo in turizem   45 45
 gradbeništvo   63 63
 informatika   41 41
 kozmetika   24 24
 logistično inženirstvo   31 31
 medijska produkcija   15 15
 mehatronika   30 30
 organizator socialne mreže   58 58
 strojništvo   35 35
 varstvo okolja in komunala   76 76
 velnes   45 45
9. Gea College  ekonomist   80 80
 ekonomist (Ptuj)   25 25
 gostinstvo in turizem   40 40
 informatika   45 45
 organizator socialne mreže   45 45
 poslovni sekretar   50 50
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja   48 48
10. ICES Ljubljana  elektroenergetika   92 92
 strojništvo   58 58
11. IC Geoss Litija  ekonomist   38 38
 informatika   50 50
 logistično inženirstvo   39 39
 organizator socialne mreže   50 50
 poslovni sekretar   40 40
 strojništvo   49 49
12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)   40 40
 ekonomist (Koper)   44 44
 logistično inženirstvo (Dutovlje)   50 50
 logistično inženirstvo (Koper)   55 55
13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist   59 59
 poslovni sekretar   30 30
14. PARATUS, Ljubljana  ekonomist   30 30
15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo   30 30
 logistično inženirstvo (Ljubljana)   50 50
16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik   4 4
17. Višja šola za računovodstvo in finance, Ljubljana  računovodstvo   39 39
18. VSŠ Academia Maribor  ekonomist   88 88
 gradbeništvo   41 41
 informatika   44 44
 medijska produkcija   28 28
 strojništvo   45 45
 varovanje   48 48
19. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika   22 22
 velnes   45 45
SKUPAJ   25 3.819 3.844
VSE ŠOLE   2.645 7.248 9.893
* koncesija